Lillehallen tas över 1/5 av Södertälje Bollhall
Stiftelsen Södertälje Bollhall kommer from 1 maj 2019 att överta
idrottsanläggningen Lillehallen. Detta innebär att Södertälje Bollhall kommer att ta över ansvaret över anläggningen med drift och underhåll samt fortsätta driva bouleverksamheten. Vi på Södertälje Bollhall är glada att få utöka vår verksamhet med Boule och all nuvarande verksamhet kommer att fortsätta oförändrat fram till hösten 2019. Säsongen hösten 2019 önskar Södertälje Bollhall planera tillsammans med er som är aktiva i anläggningen.

Vid frågor:
Driftsfrågor: Björn Danielasen, Stiftelsen Södertälje Bollhall, 070- 4969631, bjorn@bollhallen.se
Administration: Jeanette Odelius, verksamhetschef Stiftelsen Södertälje Bollhall, 070-8401599, jeanette@bollhallen.se

Stiftelsen Södertälje Bollhall
Stiftelsen Södertälje Bollhall har funnits sedan 1978 och är grundad av tre klubbar: badminton, bowling och tennis vilka är aktiva i anläggningen Södertälje Bollhall. Stiftelsen har en anställd verksamhetschef samt 4 medarbetare som ansvarar för Bollhallens reception samt drift av anläggningen. Bollhallen har en restaurang som är utarrenderad till en privat näringsidkare. I anläggningen finns även Södertälje Gymnastikförening. Stiftelsen Södertälje Bollhalls uppdrag är att främja sporternas utveckling i Södertälje (badminton, bowling och tennis) och i samband med att Stiftelsen Södertälje Bollhall tar över den angränsande idrottsanläggningen Lillehallen utökas verksamheten med Boule och Mölkky.

Stiftelsen Södertälje Bollhall
Tvetavägen 10
151 65 Södertälje
tel. 08-550 860 10
Epost: info@bollhallen.se